Usługi geodezyjne GEOIDA

 

Świadczymy usługi w zakresie :


Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
Opracowania map do celów projektowych:
w tradycyjnej formie analogowej
tworzenie map numerycznych


Pomiary realizacyjne:
wytyczenia budynków,
wytyczenia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego i przyłączy,


Pomiary powykonawcze:
inwentaryzacja budynków,
inwentaryzacja sieci uzbrojenia podziemnego i przyłączy,